Nyheter:

Elskolen er nå oppdatert ihht. NEK 399 og NEK 400.


12. november 2018

 

 

Elskolen er nå oppdatert ihht. de nye normene NEK 399 og NEK 400.


NEK 400: Det er snakk om mange henvisningsendringer og noen mindre tekniske endringer.


NEK 399: Denne normen er totalt forandret da den nå gjelder alle lavspenningsinstallasjoner som er underlagt NEK 400. De tekniske endringene er derfor til dels omfattende.

Se på endringsloggen til de enkelte oppgavene for flere detaljer.